headerphoto

Görüntü Kirliliği ile Mücadele


Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde görüntü kirliğine yol açacak çevreyi kirleten tüm unsurların kaldırılması daha düzenli ve temiz  bir Denizli için Çevre ve İlan Reklam Zabıta Şube Müdürlüğümüzün  çalışmaları devam etmektedir.

 

İlan reklâm ile ilgili kurallar

Madde 7-

7/1) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan her hangi bir yere, belediyenin bu yerlerin kullanımına yönelik almış olduğu kararlarına aykırı olarak reklâm tanıtım unsuru koymak,

7/2) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan yerlerde, belediyenin ilgili biriminin izni olmadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant, totem ve benzeri şeyler kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak, reklam faaliyetinde bulunmak,

7/3) Kamu veya özel hukuk kişilerine ait binalara,duvarlara ve buna benzer yerlere (dışarıdan görünmeyen iç mekanlar hariç), bina sahiplerinden izin alınsa bile belediyenin ilgili biriminden uygunluk görüşü alınmadan, tanıtım veya reklam amaçlı afiş, pano, ilan gibi uygulama yapmak, Türk Bayrağı haricinde her ne amaçla olursa olsun kamuya ait alanlara, yollara ve kaldırımlara amblem, logo, flama, bayrak vb. unsurlar asmak veya koymak,

7/4) Büyükşehir belediyesinin ilan, reklam ve tanıtım uygulamalarına ilişkin aldığı kararlara mamak.