headerphoto

Ruhsat ve Denetim Çalışmaları


Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sorumluluğu Belediyemize ait olan işyerlerinde rutin denetimlerle,  İşyeri Açma Çalışma Ruhsatları ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun faaliyette bulunulup bulunulmadığının denetimleri ekiplerimizce yapılmaktadır.Belediyenin ruhsatına tabi işyerlerinin uyması gerekli kurallar

 
Madde 9-
 
9/1) Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan her türlü işyeri için Büyükşehir Belediyesi’nden ruhsat almamak,
 
9/2) Açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusuna aykırı faaliyette bulunmak ve açma ve çalışma ruhsatını herkes tarafından görülebilecek bir yere asmamak,
 
9/3) İşyerinin fiziki durumunu ve şartlarını işyeri açıldıktan sonra değiştirmek,
 
9/4) İşyerini amacına uygun bir şekilde tasarlamamak, temiz tutmamak ve aydınlatmamak,
 
9/5) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler almamak, ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulundurmamak,

9/6) işyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta periyodik muayenesi yapılmış, yangın söndürme cihazı bulundurmamak, 
 
9/7) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri,konaklama yerleri ve gıda ile ilgili işyerlerinde şehir şebekesine bağlı su bulundurmamak,
 
9/8) Belediyece belirlenen açma ve kapama saatlerine riayet etmemek,
 
9/9) Gramaja tabi gıda maddelerinden ekmek, pide, simit vb. noksan gramajlı olarak imal etmek ve satmak, (noksan gramajlı ürünler müsadere edilerek makbuz karılıı hayır kurumlarına teslim edilir.)
 
9/10) Umuma açık eğlence ve istirahat yerleri ileSıhhi ve gayrisıhhi işletme ruhsatına tabi bütün işyerleri, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte yer alan sınıflarına ve özelliklerine göre aranılan şartlara haiz olacaktır,                                                                                                                     
 
9/11) Satıta kullanılan ölçü ve tartı aletlerini, kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde, damgalattırmamak,
 
9/12) Mesul müdür mecburiyeti bulunan iyerlerinde; mesul müdür bulundurmamak veya mesul müdür belgesi almamak,
 
9/13) Açıkta ekmek ve unlu mamuller taımak, iyerlerinin dıında ve açıkta ekmek bulundurmak veya satmak,
 
9/14) yerinde çalıanların fiziki temizliklerine özen göstermemeleri, ikollarına göre belirlenmiielbiselerini giymemeleri ve temiz tutmamaları.