headerphoto

Zabıta Trafik Çalışmaları

 

 Şehrimizde trafiği aksatacak minibüs ve otobüs duraklarına, kaldırımlara, yaya geçitlerine, sinyalizasyon bölgelerine hatalı park etmiş araçlar için sürücülerine gerekli uyarılar yapılarak trafik akışı kolaylaştırılıyor. Özellikle alt ve üst yapı çalışmalarından dolayı vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirgemek için tüm ekiplerimizle gerekli çalışmaları yapmaktayız.
 Trafik ve toplu taşıma ile ilgili kurallar

Madde 8-

8/1) Toplu taşıma araçlarına, hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici eşyalarla binmek,

8/2) Toplu taşıma araçlarında yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklarda yatmak,

8/3) Toplu taşıma araçlarında başkalarını rahatsız edecek şekilde tutum ve davranışta bulunmak, alkollü içki içmek, kabuklu yiyeceklerin kabuklarını araç içerisine atmak,

8/4) Toplu taşıma araçlarını temiz bulundurmamak,

8/5) Toplu taşıma araçlarında ücret tarifesinin araçların görünür bir yerine asmamak ve fiyat tarifesine uymamak,

8/6) Toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak,

8/7) Toplu taşıma araçları ile, yetkili birimlerce kendilerine tahsis edilmiş duraklar haricinde yolcu almak, indirmek, park etmek ve bekleme yapmak,

8/8) Taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir dahilinde kısa mesafeler dahil istenilen yere gitmemek, yolcu almak amaçlı durak harici bölgelerde park etmek, fazla ücret almak amacıyla normal gidilecek güzergah dışına çıkmak,

8/9) Toprak, kum, çimento, harç, mıcır, kömür tozu, talaş ve benzeri katı ya da sıvı, sızıntı veya akıntıya sebep olabilecek malzemeleri taşıyan araçların, taşıdıkları malzemelerin yollara dökülmesini önleyici tedbir almayarak bu malzemelerin yollara dökülmesine veya uçuşmasına neden olmak. Hafriyat ve benzeri malzeme nakli yapan araçlar ile brandasız ve tekerleri çamurlu bir şekilde trafiğe çıkmak.

8/10) UKOME kararlarında toplu taşıma araçları için yer alan kurallara uymamak,

8/11) Toplu taşıma araçları ile, taşımacılık hizmeti esnasında Çalışma Ruhsatında/İzin Belgesinde yazılı çalışma alanının/güzergâhının/hattının dışına çıkmak,

8/12) Toplu taşıma araçları ile, taşımacılık hizmeti esnasında UKOME tarafından belirlenen bekleme yeri ve duraklarına, trafiği aksatmayacak, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek, bekleme yeri ve durak alanını taşmayacak şekilde nizami yanaşmamak,

8/13) Toplu taşıma araçları ile, taşımacılık hizmeti esnasında UKOME kararıyla belirlenmiş trafik düzenlemelerinde ya da mücbir sebeplerle oluşacak hallerde belediye yetkililerince yönlendirilecekleri geçici güzergâhlara uymamak,

8/14) Her çeşit eşyanın taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ya da araçların tamiratı veya sevkiyatı esnasında kamuya ait alanları gelişi güzel kullanmak, kirlenmesine ve tahribatına sebep olmak,

8/15) Sürüş emniyetini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek derecede hasarlı olan bir toplu taşıma aracı ile taşımacılık hizmeti yapmak,

8/16) İzin verilen alanlar dışında, şehirlerarası ve il içi çalışan toplu ulaşım araçları tarafından otogar haricinde yolcu indirmek veya yolcu almak,

8/17) Toplu taşıma araçları ile taşımacılık hizmeti esnasında, araç kapıları kapanmadan hareket etmek ve kontrolsüz yolcu bindirip indirmek,

8/18) UKOME kararı ile park etmenin kesinlikle yasak olduğu belirlenen yerlerde motorlu ya da motorsuz araçlarla bekleme yapmak, park etmek, yolcu indirip bindirmek,

8/19) Yaya geçitleri, yaya kaldırımı, okul geçitleri ve diğer geçitlere her ne şekilde olursa olsun araç park etmek,

8/20) Belirlenmiş yangın musluklarının kullanımını engelleyecek şekilde araç park etmek,

8/21) Belediyece herhangi bir bölgede yapılan alt yapı ve üst yapı çalışmalarında, çalışma alanlarına araç park etmek ve çalışmaların yapılmasını güçleştirmek,

8/22) Umumun kullanımına mahsus yol, meydan, tretuvar, kaldırım vb. yerleri herhangi bir şekilde izinsiz olarak kapatmak, bu yerlerde çukur açmak, tümsek yapmak, çiçeklik ya da beton bariyer koymak, halat veya zincir çekmek gibi yöntemlerle araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla engeller oluşturmak,
8/23) Gerekli izinleri alınmış otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak,

8/24) Şehir dahilinde meskun sahalar içerisinde yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan araçları park etmek,

8/25) Belediyece belirlenmiş özel alanlar dışında hayvanların çektiği araçlarla trafiğe çıkmak,

8/26) Kamuya ait otoparkların giriş-çıkışlarına araç park ederek, araç giriş çıkışlarına engel olmak,

8/27) Motorlu ve motorsuz araçlardan çevreyi kirletici çöp vb. şeyleri atmak,

8/28) Toplu taşıma araçları, servis araçları, hafriyat ve ağır tonajlı araçlar ile özel araçlar hakkında, belediyenin karar organları ve belediye adına yetki kullanan UKOME ve AYKOME’nin almış olduğu kararlara aykırı hareket etmek,

8/29) Ana cadde, bulvar ve toplama yollarda geliş-geçişi güçleştiren ve kötü görüntü oluşturan ağır tonajlı vb. araçları park etmek,

8/30) Gereksiz yere korna ve klakson çalarak çevreyi rahatsız etmek, korna çalarak yolcu davet etmek,

8/31) Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları ile ilgili aldığı kararlara uymamak,

8/32) Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni, Büyükşehir Belediye Başkanı, Valilik Makamı ve UKOME’nin trafik ve ulaşım hizmetlerine yönelik aldığı kararlara uymamak.