headerphoto

Zabıta Trafik Çalışmaları

 

 Şehrimizde trafiği aksatacak minibüs ve otobüs duraklarına, kaldırımlara, yaya geçitlerine, sinyalizasyon bölgelerine hatalı park etmiş araçlar için sürücülerine gerekli uyarılar yapılarak trafik akışı kolaylaştırılıyor. Özellikle alt ve üst yapı çalışmalarından dolayı vatandaşlarımızın maduriyetini en aza indirgemek için tüm ekiplerimizle gerekli çalışmaları yapmaktayız.
 
YASAL DAYANAK:

5326 Sayılı  Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden

Belediye Meclisimizin 11 .03. 2010 Tarih 171 Sayılı Kararı ile


Trafik İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 8         :

8.1)      Ticari taksileri yolcu alma amaçlı, durak harici bölgelerde park etmek,

 

8.2)      Kavşak ve sinyalizasyon lambalarına 15 metrelik mesafede, park yasağı ve araç çekim bölgelerine, kaldırımlara, yaya geçitlerine, otobüs ve minibüs duraklarına, engelli park yerlerine ve engelli rampalarının önüne araç park etmek,

 

8.3)      Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak,

 

8.4)      Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak,

 

8.5)      Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma araçları ile yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş duraklar haricinde indirme ve bindirme yapmak, bekleme yapmak veya park etmek,

 

8.6)            İşyerlerinin önlerine, kaldırım veya yola, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve ışıldak vb. elemanları koymak,

8.7)      Tespit edilen bölgelere belirlenen saatler dışında ağır vasıtalarla girmek veya park etmek,

 

8.8)      İzin verilen alanlar dışında, şehirlerarası ve il içi çalışan toplu ulaşım araçları tarafından terminal haricinde yolcu indirmek veya yolcu almak,

 

8.9)      Toplu taşım araçları ile; ilgili kurullarca tayin ve tespit edilen güzergâhların dışına çıkarak taşıma yapmak,

 

8.10)    İtfaiyeye ait yangın muslukları ve belediye araçlarının su aldığı depoları engelleyecek şekilde araç park etmek,

 

8.11)    Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi tehlikeli madde taşıyan ve nakleden araçlar ile meskûn mahallerde, sokak aralarında veya halkın yoğun bulunduğu alanlarda uzun süreli bekleme yapmak veya park etmek,

 

8.12)    Belediye çalışma alanına aracını park etmek, alınan güvenlik önlemlerine zarar vermek,

 

8.13)    Pazaryerlerinde tezgâh arkasına ve sabit pazarın dış kısmındaki yollara araçlarını gelişi güzel park ederek yaya trafiğini engellemek,

 

8.14)    Belirlenen saatler dışında, yükleme, taşıma ve boşaltma yapmak, bu çalışmalarını trafik akışına engel olacak, halkı rahatsız edecek ve çevreye zarar verecek şekilde yapmak, işlem bittikten sonra çevreyi temiz bırakmamak.

 

fiillerine iştirak eden kişilere ( belirtilen her bir madde için) 154.00 TL idari para cezası uygulanır.