headerphoto

İlan ve Reklam Denetimleri


Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan ilan reklam Uygulamalarına ilişkin yönetmeliğine aykırı olan bez afiş branda ve pano vb. asan , el ilanı dağıtan veya ilan reklam vergisine tabi olup beyanda bulunmayan işyerlerine gerekli uyarılar ekiplerimizce yapılmaktadır. Uyarılara rağmen eksikliklerini gidermeyen işyerlerine İdari Yaptırım uygulanmaktadır. Belediyemiz  Çevre ve İlan Reklam Zabıta Şube Müdürlüğünün   onayı olmadan, ilan reklam ve tanıtım uygulamalarına izin verilmemektedir.İlan reklâm ile ilgili kurallar

Madde 7-

7/1) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan her hangi bir yere, belediyenin bu yerlerin kullanımına yönelik almış olduğu kararlarına aykırı olarak reklâm tanıtım unsuru koymak,

7/2) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufunda bulunan yerlerde, belediyenin ilgili biriminin izni olmadan herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant, totem ve benzeri şeyler kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak, reklam faaliyetinde bulunmak,

7/3) Kamu veya özel hukuk kişilerine ait binalara,duvarlara ve buna benzer yerlere (dışarıdan görünmeyen iç mekanlar hariç), bina sahiplerinden izin alınsa bile belediyenin ilgili biriminden uygunluk görüşü alınmadan, tanıtım veya reklam amaçlı afiş, pano, ilan gibi uygulama yapmak, Türk Bayrağı haricinde her ne amaçla olursa olsun kamuya ait alanlara, yollara ve kaldırımlara amblem, logo, flama, bayrak vb. unsurlar asmak veya koymak,

7/4) Büyükşehir belediyesinin ilan, reklam ve tanıtım uygulamalarına ilişkin aldığı kararlara mamak.