headerphoto

Seyyar Satıcılarla Mücadele

 
Haksız rekabete yol açan Denizli kentinin düzenini gürültü ve görüntü kirliği ile tehdit eden seyyar satıcılarla mücadelede ekiplerimizin  gerek sivil gerek rutin operasyonları sayesinde gözle görülür  başarı elde edilmiştir. Bu çalışmalarımız sonucu Türkiye genelinde en az seyyar satıcının ilimizde olduğu tespit edilmiştir.Üretim yeri belli olmayan ve sağlıksız koşullarda tüketime bu gudaları sunan seyyar satıcılardan halkımızın alışveriş yapmamasını böyle bir durumla karşılaştıklarında tarafımıza konunun bildirilmesini rica ederiz.


5393 Sayılı Belediye Kanunun
Madde 15 - m bendine istinaden

 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.